Hong Bao (หงเปา)

Hong Bao (หงเปา)
ที่อยู่: 1C-08-12 มาบุญครอง ชั้น G ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ, วังใหม่