นายห้าง

นายห้าง
ที่อยู่: ล้ง 1919 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน
เบอร์โทรศัพท์: 02-408-4710