เครปจีเอเต้G-ate Crepe

เครปจีเอเต้
ที่อยู่: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส ชั้น1 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน จ.นนทบุรี, อ.บางใหญ่
เบอร์โทรศัพท์: 087-750-5433