ชาตรามือCha Tra Mue

ชาตรามือ
ที่อยู่: พอร์โต้โก ท่าจีน ถนนพระราม 2 ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร