Hasul Korean Restaurant

Hasul Korean Restaurant
ที่อยู่: จามจุรีสแควร์ ชั้น G ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ปทุมวัน
เบอร์โทรศัพท์: 065-696-5569