คาเฟ่ ดู ฟินCafe Du Phin

คาเฟ่ ดู ฟิน
ที่อยู่: Crystal Place ศาลายา, 88/1-2, ยูนิต 1114, ต.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, อ.พุทธมณฑล
เบอร์โทรศัพท์: 097-429-9915