มิรากุMiraku Japanese Restaurant

มิรากุ
ที่อยู่: Thaniya Plaza ชั้น 2 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม, 10500
เบอร์โทรศัพท์: 02-231-2155 / 02-231-2219