ขนมจีนคุณแดง

ขนมจีนคุณแดง
ที่อยู่: ตลาดใหม่มีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร, มีนบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 02-989-1690 / 087-072-3817