Aubergine Restaurant

Aubergine Restaurant
ที่อยู่: 71/1 ซอยศาลาแดง 1/1 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม, 10500
เบอร์โทรศัพท์: 02-234-2226