อ้วนบะกุ๊ดเต๋

อ้วนบะกุ๊ดเต๋
ที่อยู่: ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร กรุงเทพฯ, ลาดยาว
เบอร์โทรศัพท์: 02-589-3539