สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง

สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง
ที่อยู่: ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ, อ.พระสมุทรเจดีย์
เบอร์โทรศัพท์: 02-475-6076