แกสโตร 1/6Gastro1/6

แกสโตร 1/6
ที่อยู่: RMA Studio ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ, คลองเตย
เบอร์โทรศัพท์: 02-663-0809 / 080-603-6421