เกาเหลาเลือดหมูท่าน้ำราชวงศ์Kao Lao Laed Mu Tha Num Rat Cha Wong

เกาเหลาเลือดหมูท่าน้ำราชวงศ์
ที่อยู่: บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, จักรวรรดิ
เบอร์โทรศัพท์: 081-751-7627