โอเล่ โอเล่Ole Ole Restaurant

โอเล่ โอเล่
ที่อยู่: 365/11 ซอยพญานาค ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ, ถนนเพชรบุรี, 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-216-0524 / 02-611-1099