ฉั่วเจียบง้วน

ฉั่วเจียบง้วน
ที่อยู่: 389-400 ถนนท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน
เบอร์โทรศัพท์: 02-437-2084