แม่ช้อยดอยหลวง

แม่ช้อยดอยหลวง
ที่อยู่: ซอยเรวดี 62 ต.ตลาดขวัญ จ.นนทุบรี, อ.เมืองนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 02-969-0028 / 081-553-8475