รสเด็ด

รสเด็ด
ที่อยู่: 712, 714, 716 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน
เบอร์โทรศัพท์: 02-437-6069