ทิพย์สมัยผัดไทยThipsamai Phad Thai (Pratuphee)

ทิพย์สมัยผัดไทย
ที่อยู่: สาขาสำราญราษฎร์ 313 ถนนมหาไชย พระนคร กรุงเทพฯ, สำราญราษฎร์, 10200
เบอร์โทรศัพท์: 02-226-6666