ภัตตาคารพงหลี

ภัตตาคารพงหลี
ที่อยู่: 10/1-4 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ, ถนนพญาไท, 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-245-2352