เสวยซีฟู้ดSavoey Seafood

เสวยซีฟู้ด
ที่อยู่: Paradise Park ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพฯ, หนองบอน, 11000
เบอร์โทรศัพท์: 02-787-2380