เจ๊ดาต้มเลือดหมู

เจ๊ดาต้มเลือดหมู
ที่อยู่: ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพฯ, มีนบุรี