สปาเก็ตตี้ เฮาส์Spaghetti House

สปาเก็ตตี้ เฮาส์
ที่อยู่: 99/208 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ , ลาดยาว, 10900
เบอร์โทรศัพท์: 02-954-2404 / 02-954-2407