ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นบก (นายหงอก 2)Khuen Bok Boat Noodle

ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นบก (นายหงอก 2)
ที่อยู่: 161/7 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ จตุจักร กรุงเทพฯ, ลาดยาว
เบอร์โทรศัพท์: 02-953-9399