ข้าวต้มปลาสวนรื่น

ข้าวต้มปลาสวนรื่น
ที่อยู่: ระหว่างซอยจันทน์ 51-53 ถนนจันทน์ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งวัดดอน