ก๋วยจั๊บนายเอ็กNai Ek Roll Noodles

ก๋วยจั๊บนายเอ็ก
ที่อยู่: 442 ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, จักรวรรดิ, 10100
เบอร์โทรศัพท์: 02-226-4651