คองจูKongju

คองจู
ที่อยู่: Pathumwan Princess Hotel ชั้น 2 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ, วังใหม่, 10330
เบอร์โทรศัพท์: 02-216-3700