เฉโป ห่งกี่

เฉโป ห่งกี่
ที่อยู่: 1034/7 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งมหาเมฆ, 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-287-1487