ภัตตาคารมังกรหลวงRoyal Dragon

ภัตตาคารมังกรหลวง
ที่อยู่: 35/222 ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ, บางนา, 10260
เบอร์โทรศัพท์: 02-398-0037