ผัดไทยกุ้งใหญ่

ผัดไทยกุ้งใหญ่
ที่อยู่: 108 ถนนปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก จ.ปทุมธานี, อ.เมืองปทุมธานี, 12000
เบอร์โทรศัพท์: 02-581-1640