โฟลว์Flow Restaurant

โฟลว์
ที่อยู่: Millennium Hilton Bangkok Hotel ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองต้นไทร
เบอร์โทรศัพท์: 02-442-2000