ฮาจิเมะ โรบ็อตHajime Robot Restaurant

ฮาจิเมะ โรบ็อต
ที่อยู่: Monopoly Park ชั้น 3 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ยานนาวา กรุงเทพฯ, ช่องนนทรี, 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-683-1670