หลินฟ้าLin-fa Chinese Restaurant

หลินฟ้า
ที่อยู่: The Sukosol Hotel 477 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ, ถนนพญาไท, 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-247-0123