ครัวออร์คิด 2

ครัวออร์คิด 2
ที่อยู่: 116 ซอยวิภาวดี 22 แยก 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ, ลาดยาว, 10900
เบอร์โทรศัพท์: 02-938-6492 / 02-938-4842