ขาหมูเมืองทอง

ขาหมูเมืองทอง
ที่อยู่: 58/16 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ จ.นนทบุรี, อ.ปากเกร็ด, 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-573-6717