ศิริวรรณหอยทอด

ศิริวรรณหอยทอด
ที่อยู่: 59/342 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ จ.นนทบุรี, อ.ปากเกร็ด, 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-573-5585 / 02-982-9009