ครัวเสวยKrua Savoey

ครัวเสวย
ที่อยู่: 1/10 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน จ.นนทบุรี, อ.บางกรวย, 11130
เบอร์โทรศัพท์: 02-432-6262 / 02-432-6264