บ้านเหนือน้ำBaan Nua Nam

บ้านเหนือน้ำ
ที่อยู่: 16 ถนนเกรณาวัฒนะ ต.บางปรอก จ.ปทุมธานี, อ.เมืองปทุมธานี, 12000
เบอร์โทรศัพท์: 02-978-0966 / 081-480-9661