ก๋วยเตี๋ยวเรือ 5 บาท

ก๋วยเตี๋ยวเรือ 5 บาท
ที่อยู่: ซอยติวานนท์ 41 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย จ.นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี, 11000
เบอร์โทรศัพท์: 081-123-1345