ลุงแกละขนมจีน

ลุงแกละขนมจีน
ที่อยู่: ตลาดดอนหวาย ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก จ.นครปฐม, อ.สามพราน, 73210
เบอร์โทรศัพท์: 034-288-463 / 086-712-5864