มนต์นมสด

มนต์นมสด
ที่อยู่: ถนนอิสรภาพ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ, บ้านช่างหล่อ, 10700
เบอร์โทรศัพท์: 02-866-2821 / 080-252-8337