ตั้งซุ่ยเฮงโภชนาTung Sui Heng Pochana

ตั้งซุ่ยเฮงโภชนา
ที่อยู่: 528/45 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ, มหาพฤฒาราม
เบอร์โทรศัพท์: 02-234-0084 / 081-355-1211