นั่งจ้อ

นั่งจ้อ
ที่อยู่: ริมแม่น้ำบางปะกง ต.บางกรูด จ.ฉะเชิงเทรา, อ.บางปะกง
เบอร์โทรศัพท์: 086-786-9094