บ้านริมคลอง

บ้านริมคลอง
ที่อยู่: 7 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.บางแขม จังหวัดนครปฐม, อ.เมืองนครปฐม, 73000
เบอร์โทรศัพท์: 034-270-330