การะบูน

การะบูน
ที่อยู่: ท่าน้ำปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทรศัพท์: 080-624-0499