ฮองมิน Hongmin

ฮองมิน Hongmin
ที่อยู่: บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว ชั้น 1 ถนนลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ, จอมพล 
เบอร์โทรศัพท์: 02-938-8177