หอยทอดเท็กซัส (หอยทอดตรอกไทร)

หอยทอดเท็กซัส (หอยทอดตรอกไทร)
ที่อยู่: 77 ซอยตรอกไทร ถนนผดุงด้าว สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, สัมพันธวงศ์
เบอร์โทรศัพท์: 02-221-3050