Yayoi (ยาโยอิ)

Yayoi (ยาโยอิ)
ที่อยู่: Paradise Park ชั้น G ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพฯ, หนองบอน
เบอร์โทรศัพท์: 02-787-1351 / 02-787-1352