สมศักดิ์ปูอบ

สมศักดิ์ปูอบ
ที่อยู่: ปากซอยเจริญรัถ 1(ซอยสารภี 3) คลองสาน กรุงเทพฯ , คลองต้นไทร, 10600
เบอร์โทรศัพท์: 081-823-9706