ป้าติ๋ม ขนมถังแตกทรงเครื่อง

ป้าติ๋ม ขนมถังแตกทรงเครื่อง
ที่อยู่: ตลาดวังหลัง ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ, ศิริราช