ชินจู หมูแดงShinju Moodang

ชินจู หมูแดง
ที่อยู่: ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งมหาเมฆ
เบอร์โทรศัพท์: 02-679-0699